MUZIEK IN BUGGENUM


Muziek in Buggenum is een muziekinitiatief van de Dorpsraad en Fanfare Excelsior met als doel het muzikale talent van de inwoners van Buggenum in te zetten bij de opluistering van de activiteiten die in het dorp georganiseerd worden. We willen immers niet dat het stil wordt in Buggenum


Kom jij ook meespelen?

Het eerste seizoen zit erop en het tweede is halverwege.

Op dinsdag 18 oktober 2022 vond de eerste bijeenkomst plaats van het initiatief Muziek in Buggenum. Een goed bezochte informatieavond resulteerde in een pot vol met aanmeldingen voor Muziek in Buggenum. In het seizoen 2022 en 2023 hebben we nagenoeg aan alle activiteiten een muzikale invulling kunnen geven. Daar zijn we dankbaar voor.


In het lopende seizoen 2023-2024 gaan we het toch weer iets anders aanpakken. Er zal meer en meer vernieuwing plaatsvinden qua invulling en repertoire. Ook is ervoor gekozen om, behalve de twee zomervakantiemaanden, elke maand de 2e en 4e vrijdag in De Roffert vanaf 20.00 uur te repeteren onder leiding van Hub Boesten. We spelen te gekke arrangementen van vooral bekende nummers die bij de activiteit passen. Wil je meedoen, meld je aan via info@muziekinbuggenum.nl

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat als ik zelf geen instrument meer heb?

Dat is geen probleem. Wij hebben de beschikking over voldoende blaas- en slagwerkinstrumenten.

Moet ik ergens lid van worden

Nee, je hoeft geen lid te worden van een officiële vereniging. Deelname is vrijwillig en opgave van deelname kan per activiteit.

Moet ik contributie betalen?

Nee er is geen contributie. Deelname is vrijwillig. Kosten kunnen worden gedekt door subsidies, sponsoring en fondswerving. Wel zijn de kosten van onderhoud aan je instrument voor jezelf.

Ik speel geen blaas- of slagwerkinstrument. Zijn er dan toch mogelijkheden?

In principe zijn alle muzikanten met welk instrument dan ook welkom. Niet elk instrument zal bij elke gelegenheid passen, maar er zijn vast mogelijkheden.

Moet ik aan alle activiteiten meedoen?

Nee, je geeft zelf aan bij welke activiteiten je je muzikale steentje wil bijdragen. Dat betekent wel dat je ook de voorbereidende repetities bezoekt

Moet ik marcheren en een uniform aan?

Nee, dat is beide ter overweging aan de groep deelnemers. Een klassiek uniform is zeker geen noodzaak; afspraken over kledingkleuren of allemaal eenzelfde shirt zou ook kunnen. Marcheren kan een optie zijn, maar gewoon wandelen evenzeer. 

ACTIVITEITEN


Hieronder zijn de activiteiten per categorie opgenomen. Het is niet gezegd dat de invulling in de toekomst zo gaat blijven. Dit is enerzijds afhankelijk van wat de deelnemers willen en wat er door de organisatie wordt gevraagd en van ons verwacht. Bij te weinig animo, zal een activiteit niet worden opgeluisterd.

Carnavalsactiviteiten

 • Prins uitroepen: bij het beeldje van de Halve Gare het seizoen openen;
 • Muzikale omlijsting van de Bonte Avond;
 • Muzikale omlijsting van de Senioren Bonte Middag;
 • Opluistering van de Carnavalsmis;
 • Deelname aan de Carnavalsoptocht.

Kerkelijke actviteiten

 • Begeleiding communicantjes van school naar de kerk en een feestelijke afsluiiting na de mis;
 • Opluistering van de Sacramentsprocessie;
 • Kerst-in: spelen van populaire Kerstliedjes aan/in de kerk op Kerstavond;
 • Muzikale opluistering van de Allerzielendienst.

Activiteiten JeugdContactRaad

 • Paaseieren rapen: begeleiding van de jeugd naar het raapveld en optreden ter plaatse;
 • Koningsdag: spelen van het volkslied en opluistering van de parade;
 • Begeleiding van de lampionnentocht naar de vuurstapel;
 • Inhalen van Sinterklaas en begeleiding naar De Roffert.

AGENDA


Voor de actuele agenda klik hier.